Leonardo da vinci
Galerie en Ateliers

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci, gevestigd te Kerklaan 8a 3851 JV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken via deze website

Wanneer je contact opneemt via onze contactpagina of het formulier ‘Kopen of lenen’, geef je een aantal persoonsgegevens, zoals je naam en emailadres aan ons door alsmede de overige informatie die je achterlaat in je bericht. Wij gebruiken deze gegevens alleen om jouw vragen te beantwoorden. We bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beantwoorden van jouw vraag en de verdere afhandeling hiervan. De persoonsgegevens die je doorgeeft via deze website verstrekken we niet aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leonardo da Vinci verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verzenden van nieuwsbrieven
-Het afhandelen van jouw verzoeken of vragen
- Het afhandelen van jouw bestelling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leonardo da Vinci maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics) tijdens je bezoek aan deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze cookies met het doel om het gebruik van de website te meten. Met deze informatie kunnen we onze website verbeteren.
We hebben alleen toegang tot geanonimiseerde data. Leonardo da Vinci kan met behulp van deze rapporten niet bepalen wie je bent of waar je woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Leonardo da Vinci niet doorgegeven aan externe partijen.
Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar u of naar een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@leonardodavinci-kunst.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Leonardo da Vinci zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leonardo da Vinci neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@leonardodavinci-kunst.nl.

Contactgegevens
www.leonardodavinci-kunst.nl
Kerklaan 8a
3851 JV Ermelo
0341-495568


ONZE KUNSTENAARS

Bekijk hier onder alle kunstenaars die werken bij Leonardo Da Vinci in Ermelo. Klik op de foto voor meer informatie over de kunstenaar en zijn/haar kunstwerken. Wil jij ook een kunstenaar worden, meld je dan aan!
Dilyse Buter
Cees Visser
Niek Stegink
Lijda Klopman
Janneke Blom
René van der Lans
Irma Lesage †
Roel de Kleine †
Anke van Uden
Aryan Sharafati
Jaap van Atten
Els Mellegers
Yvonne Fens
Ramona van Grol
Gerrit Toes
Jamillah Hoek
Corrie Brouwer
Frank Wilgenburg
Sietske Brouwer
Roel Heijmans
Bart Brouwer †
Colinda van Laar
Rutger Mastenbroek
Daniëlle Pruissen
Gea Braam
Janny Booij
John Hardon
Andrea Louw
Ria Nijenhuis- Tijhuis
Gilda Zaalberg
Nerissa Galanidis
Jan Gerards
Kyra Smith
Sandra Karssen
Marloes Vreugdenhil
Marielle Prins
Esther van der Heijden
Carli Windster
Ina Hartman
Margreet van den Brink
Marit Kappe
Maria Borger
Johanan van Gelder
Emir Aziz Al-Samer
Bente van der Lucht
Paul Schut
Maartje Blijenberg
Jason El Bagoury
Janine Klock
Alle kunstenaars Meld je aan